Za potrebe snimanja filma RAT RACE, grad Novi Pazar je odobrio izmene u režimu saobraćaja.

Na trgu Gazi Isa bega Isakovica, dana 12. 09. 2017. u vremenu od 08-15h i 13. 09. 2017. od 09-15h odobrava se ulazak i parkiranje motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja.

U ulici Prvog maja, dana 12. 09. 2017. od 15-19h odobrava se ulazak i parkiranje motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja.

U ulici AVNOJ-a duž stare Lučne zgrade (od pešačke zone do preseka sa ulicom Rifata Burdževića), na dan 13. 09. 2017. godine  od 19:30 do 00:00h odobrava se ulazak i parkiranje motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja.