Izgradnja mosta u novopazarskom naselju Jalija biće nastavljena  1.avgusta ove godine , rekli su za Glas Sandžaka predstavnici JP „Putevi Srbije“.

U pisanom odgovoru  Puteva Srbije  ističu da prepoznajući značaj koji završetak ovog projekta ima za grad Novi Pazar, su inicirali sastanak svih učesnika radi prevazilaženja problema koji su nastali prilikom izgradnje mosta i definisanja obaveza i rokova.

“Sastanak je održan 06.juna i dogovoreno je da se u najkraćem roku uradi projekat, završi tehnička kontrola projekta, obezbedi građevinska dozvola i ostala dokumentacija, u skladu sa Zakonom i da se nastavi sa izvođenjem radova na mostu, početkom avgusta meseca odnosno 01.08.2017.g. “, rečeno je u odgovoru našoj redakciji.

U odgvooru se dodaje da je Institut Jaroslav Černi, Beograd izvršio  izmenu i dopunu projektne dokumentacije odnosno regulacije korita u skladu sa Rešenjem i primedbama nadležnog vodoprivrednog inspektora o zabrani radova. Projekat je u postupku pribavljanja vodoprivrednih uslova, mišljenja i saglasnosti.

Oni dodaju da je grad Novi Pazar konačno u postupku završetka svojih obaveza izmene i dopune projektne dokumentacije na osnovu koje će izmeniti i izdati novo odobrenje za izgradnju objekta.

U pisanom odgovoru našem portal se  zaključuje da o bzirom na projektnu vrednost, izmene projektne dokumentacije u delu radova na regulaciji korita reke Raške, nije potrebna nova javna nabavka, već će radovi biti nastavljeni sa već odabranim izvođačem radova AD Novi Pazar – put.

Podsetimo,  nakon poplava u Novom Pazaru došlo je do obustave radova na izgradnji mosta , zbog oštećenja privremene teške skele čiji su delovi bili u vodi.

Inače,ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sa ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimom Ljajićem položila je kamen temeljac za izgradnju mosta u ovom gradu, za koju  je njeno ministarstvo odvojilo finansije od 23,6 miliona dinara.